Baanreglement

Het baanreglement zoals vastgesteld in de Algemene ledenvergadering van 15 maart 2018.

 1. Openingstijden
  1. De banen zijn maandag – vrijdag van 09.00 – 23.00 uur en zaterdag – zondag van 09.00 tot 18.00 uur geopend uitgezonderd competitie- en toernooidagen.
  2. De winterhal is geopend maandag – vrijdag van 08.30 tot 23.00 uur en zaterdag – zondag 09.00 tot 18.00 uur.
  3. Het clubhuis is maandag – vrijdag tot 23.30 uur geopend en zaterdag – zondag tot 18.30 uur. Op competitie-en toernooidagen kunnen de tijden afwijken. 
  4. De buitenbanen zijn open van 1 april (of zoveel eerder als de banen vrij en bespeelbaar zijn) tot 1 december (behoudens vorst of ander slecht weer).
 2. Gebruik buitenbanen (6 gravelbanen, 4 smashcourtbanen en 1 padelbaan)
  1. Alleen leden met een geldige KNLTB-pas of een introducee-pas mogen gebruik maken van de buitenbanen.
  2. Jeugdleden t/m 12 jaar mogen maandag t/m vrijdag van 09.00 - 19.00 uur en in de weekenden overdag afhangen. Wanneer er voldoende banen beschikbaar zijn voor senioren mogen junioren ook buiten deze tijden spelen. Zodra senioren doordeweeks na 19.00 uur en in het weekend voor een baan hebben afgehangen moet junioren hiervoor wijken. 
 3. Introducees 
  1. De introducees mogen elk maximaal drie keer per kalenderjaar spelen op uitnodiging van een lid van ALTV.
  2. Voor de introducé(e) moet met een introductiepasje afgehangen worden. Deze is aan de bar verkrijgbaar; kosten senioren € 5, - en junioren € 2,50. Het pasje moet na afloop ingeleverd worden.
  3. Dit pasje is één dagdeel (ochtend, middag of avond) geldig. 
  4. Het lid dat deze introducé(s) uitnodigt, is verantwoordelijk voor de afdracht van deze gelden. 
 4. Speeltijden
  Een enkelpartij kan afhangen voor 30 minuten, een dubbelpartij voor 60 minuten
 5. Afhangen (buitenbanen)
  1. Afhangen kan via het afhangbord in het clubhuis, via de clubapp en via de website. 
  2. Zonder afhangen is het niet toegestaan te spelen (ook op een rustige tijd). Zolang spelers niet worden afgehangen mogen ze doorspelen op de betreffende baan, ook wanneer de tijd van afhangen is verstreken.
  3. Voor tennisactiviteiten als training, toernooien, (ladder)competitie etc. worden banen geblokkeerd en mag er dus niet vrij op gespeeld worden. In principe wordt altijd ten minste 1 baan beschikbaar voor vrij spelen (behoudens overmacht). Dit laatste geldt niet voor het Open toernooi. Bij slecht weer wordt de volgende volgorde van (aflopende) prioriteit gehanteerd: 
   1. KNLTB Competities
   2. Trainingen
   3. Clubactiviteiten (waaronder ook recreatiecompetitie en competitietraining)
   4. Vrij spelen
 6. Winterhal
  1. ALTV Zoetermeer heeft een luchthal tot zijn beschikking over baan 1 t/m 4 waarin van eind september tot eind maart gespeeld kan worden.
  2. De banen in de hal zijn in principe alleen bespeelbaar voor de leden van ALTV.
  3. Leden kunnen een baan huren in de luchthal op een vast tijdstip voor de gehele duur van het winterseizoen.
  4. Losse verhuur is mogelijk op de tijdstippen dat de banen niet verhuurd zijn. U kunt reserveren via de barmedewerkers.
  5. Bij annulering van een gehuurde baan minder dan 12 uur voor de aanvang van de huur kan het volledige huurtarief in rekening worden gebracht bij de huurder. 
  6. De hal is alleen tegen betaling te gebruiken. Het bestuur mag afwijken van deze afspraak bij evenementen zoals de najaarscompetitie.
  7. Tarieven voor de vaste huur en losse verhuur worden vastgesteld door bestuur.
  8. Bij langer doorspelen of gebruik van een extra baan dient de extra speeltijd per half uur te worden afgerekend bij de bar.
  9. Het is niet mogelijk om af te hangen in de luchthal, tenzij dit van te voren is aangekondigd door het bestuur.
  10. Bij erg slecht weer kan het bestuur en/of de halcommissie besluiten de hal om veiligheidsredenen tijdelijk te sluiten. Huurders hebben in dat geval geen recht op compensatie van de niet gespeelde tijd.
 7. Gedragsregels op de banen
  1. De banen mogen alleen betreden worden met het voor gravel en smashcourt geschikte tennisschoeisel.
  2. Wanneer de netten omlaag zijn betekent het dat er niet gespeeld mag worden.
  3. Na iedere tennispartij moet er gesleept worden, ook op smashcourt.
  4. Let er op dat het licht op de banen en in de hal niet onnodig blijft branden. Bent u de laatste spelers, meldt u dan af bij de bar.
 8. Gedragsregels op het park
  1. Honden moeten te allen tijde aangelijnd zijn.
  2. Glazen, servies en bestek graag terugbrengen naar de bar. 
  3. Iedereen wordt gevraagd mee te werken aan een prettige en sportieve sfeer op het park. 
 9. Hardheidsclausule
  Het bestuur dan wel een van de bestuursleden beslist indien het reglement ergens niet in voorziet.

Digitaal afhangen

Bij het digitaal (online) afhangen middels de ClubApp, site of afhangbord gelden de volgende extra regels:

 • Per dag kun je maximaal één keer afhangen via clubapp of website. Per week 5 keer. Via het afhangbord kan dit onbeperkt.
 • Tussen twee afhangingen moet moet minimaal een kwartier zitten.
 • Je kunt tot een uur vooraf reserveren.
 • Je kunt tot 7 dagen vooruit reserveren.
 • Je reservering via clubapp of website hoeft niet bevestigd te worden op het afhangbord in het clubhuis, tot we merken dat teveel leden niet op komen dagen.