Club van 50 Euro

De doelstelling van de Club van 50 euro is om dingen of activiteiten te realiseren die niet direct binnen de financiële doelstellingen van de vereniging vallen of niet direct prioriteit hebben, mede omdat de vereniging de benodigde financiële middelen (nog) niet ter beschikking heeft of daarvoor ter beschikking wil stellen.

De club van 50 euro bestaat sinds 2014 en heeft zichtbaar het volgende gerealiseerd: de verlichte buitenklok, de televisie in het clubhuis, subsidie van jeugdactiviteiten, de zomerplantjes en andere groenvoorzieningen op het park, financiële ondersteuning van AED-trainingen, veiligheidsmaatregelen zoals verlichting en spiegel bij het fietsenhok en achter de schermen lief & leed activiteiten.

De leden van de "Club van 50 euro” leggen 50 euro per jaar in wat kan worden gebruikt om een aantal dringende zaken op te pakken. Er worden doelen gekozen die de vereniging in zijn totaliteit ten goede komen. 90% van het jaarlijks ontvangen bedrag zal worden gebruikt voor de gekozen doelen tijdens een jaarlijkse formele vergadering. Tussentijds worden de leden van de Club van 50 euro per mail  geïnformeerd over de realisatie van doelen en de daarmee samenhangende financiële consequenties. De overige 10% zal in kas worden gehouden voor het bijhouden van het overzichtsbord in het clubhuis van de Club van 50 euro en voor een jaarlijks gezellig samenzijn.

Lidmaatschapsvoorwaarden

  • Lid van Tennisvereniging ALTV Zoetermeer (ook ouders van jeugdleden!)
  • Deelname kost 50 euro per persoon per jaar
  • Lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december en zal jaarlijks worden verlengd tenzij dit voor 1 december schriftelijk wordt opgezegd.

Wat krijgt u daar voor terug?

 

  • Uw donatie komt altijd terug in de vereniging .
  • Een jaarlijks  evenement of activiteit  voor de leden
  • Jaarlijks een gezellige avond in ons clubhuis, met hapjes en een drankje.

Aanmelden

Aanmelden kan bij de bestuursleden van de Club van 50 euro, Annemieke Sonneveld & Ineke de Mos via [email protected]