Ereleden

Ereleden hebben zich op bijzonder eervolle wijze onderscheiden jegens de vereniging en zijn benoemd door de algemene ledenvergadering.

Ereleden ALTV Zoetermeer
Naam Benoemd in jaar
Lauran A.J.M. van Aalst †  
Fred Beukers †  
Jan F.A.M.Borremans †  
Nanko K. Bouman 2010
Marjolein L.F. de Bruijn  
Loek M. Consenheim †  
Marja van Doorn 2013
Josette J. Doorschodt  
H.B.G.M. (Gijs) Gijsbertsen  
D. Holewijn †  
G. Kappe  
J.J. van der Moolen  
René F. Westerduin  2006