Laddercompetitie 2020

De ladder is een dubbelcompetitie voor dames- en herenteams in de speelsterkte van 6 tot 9. De competitie wordt gespeeld op maandagavonden van begin april tot en met half oktober, maar niet in de zomervakantie.

Er is een damesladder (damesdubbel) en een herenladder (herendubbel) met maximaal 20 teams elk. De ene week spelen de dames, de andere week de heren.

Damesladder

 1. De wedstrijden van de dames duren 45 minuten. Hierdoor zal niemand later dan om 22.30 uur klaar zijn.
 2. Alleen indien zich precies 15 teams aanmelden zullen de wedstrijden 1 uur duren , waardoor ook in dat geval niemand later dan 22.00 uur klaar is.
 3. Bij de dames starten de teams die vorig jaar hebben meegespeeld in omgekeerde volgorde: dus het team dat het hoogst is geëindigd start in poule 5 en het team dat het laagst is geëindigd start in poule 1. 
 4. Damesteams die zich nieuw aanmelden worden naar geschatte speelsterkte ingedeeld. 
 5. Per avond promoveert of degradeert er 1 damesteam.
 6. Er is plaats voor 25 teams. De inschrijving sluit één week voor de start van de ladder. Nieuwe teams die vorig jaar niet speelden worden altijd ingedeeld. Bij overinschrijving wordt er geloot tussen de teams die het langst meespelen.

Herenladder

Voor de herenladder gelden de volgende nieuwe uitgangspunten:

 1. We formeren op basis van speelsterkte maximaal vijf poules van vier teams. De speelsterkte bepalen we op basis van de eindstand van vorig jaar.
 2. In poules 1 t/m 4 speel je een mini-toernooi met twee ronden van ieder een uur.
  • In de eerste wedstrijd spelen de vier teams op basis van startpositie in de poule twee wedstrijden.
  • In de tweede wedstrijd spelen de winnaars van de eerste wedstrijd tegen elkaar om de plekken 1 en 2 en de verliezers om de plekken 3 en 4.
 3. De wedstrijden zijn afgelopen wanneer bij de bel één team minimaal een game voorsprong heeft. Is dat niet het geval dan wordt de game uitgespeeld met beslissend punt systeem op 40-gelijk. Daarbij bepaalt de ontvanger naar welke helft geserveerd wordt.
 4. Het team dat op plek één eindigt promoveert en het team op plek vier degradeert.
 5. Poule vijf gebruikt één baan en daardoor wordt in deze poule een andere opzet gehanteerd.
 6. Poules 1 t/m 4 spelen van 19.00–21.00 uur of van 21.00-23.00 uur. Poule 5 speelt van 19.00-23.00 uur, waarbij er maximaal een uur moet worden gewacht op de tweede partij.
 7. Op basis van de gemiddelde poule-eindstand wordt de winnaar van de ladder van dit jaar bepaald.
 8. Bij meer dan 20 inschrijvingen loten we.

Hoewel er serieus wordt getennist is het motto vooral "Meedoen is belangrijker dan winnen".

Puntentelling

2 punten voor een gewonnen wedstrijd, 1 punt voor een gelijke stand en het saldo van de gewonnen minus verloren games van de 2 gespeelde wedstrijden op een avond tellen mee voor zowel de poule indeling voor de eerst volgende speelavond en op de eindranglijst. De kunst is uiteraard om zo lang mogelijk in poule 1 te blijven of daar naar toe te promoveren. Doordat de winnaars in een poule promoveren naar een hogere poule (vandaar de naam “laddercompetitie”) en de verliezers een poule zakken speelt op een gegeven moment ieder team ongeveer tegen teams van gelijke sterkte.

Voor wie

De laddercompetitie staat open voor alle seniorleden van ALTV Zoetermeer in de speelsterktes 6 tot 9.

Wanneer

De laddercompetitie wordt gespeeld op maandagavonden van 19.00 uur tot 23.00 uur voor de heren en van 18.45 tot 22.30 uur voor de dames , loopt van begin april tot half oktober en is verdeeld over 10 speelavonden. In de zomervakantie spelen we niet. De damesladder start op 6 april 2020 en de herenladder start op 20 april 2020.

Ronde Dames Heren
Speeldagen 2020
1 1 juni 25 mei
2 15 juni 8 juni
3 29 juni 22 juni
4 13 juli 6 juli
5 27 juli 20 juli
6 7 september 3 augustus
7 21 september  14 september
8 5 oktober 28 september
9 19 oktober 12 oktober
10 2 november 26 oktober

Kosten

De kosten voor deelname aan de laddercompetitie bedragen €12 per team. Dit bedrag dient te worden overgemaakt op ABNAMRO rekening van ALTV Zoetermeer: NL52 ABNA 0517 7251 93 met de vermelding van jullie namen en eventueel de teamnaam.

Reglement

 • Je moet per team inschrijven voor de laddercompetitie. Een teamnaam is niet noodzakelijk maar wel leuker.
 • Teams die vorig jaar aan de laddercompetitie hebben meegedaan zijn niet automatisch ingeloot, maar moeten zich eveneens opnieuw aanmelden.
 • De laddercompetitie bestaat uit maximaal 25 dames- en 20 herenteams.
 • De teams die mogelijk worden uitgeloot komen op de reserve-/invallijst en worden het volgende jaar ingeloot.
 • Bij voorkeur moeten invallers uit de reserve-/invallijst worden gehaald.

Als je individueel inschrijft word je genoteerd op de reserve-/invallijst. De teams kunnen deze lijst gebruiken als er een invaller gezocht wordt. Er is zowel bij de dames als bij de heren wel grote vraag naar invallers  

Inschrijven

Schrijf in