Maandagavond laddercompetitie 2021

!!Update!!

De laddercompetitie zijn gestart, maar we kunnen altijd nog invallers of invalteams gebruiken. Neem daarvoor contact op met:

 

De ladder is een dubbelcompetitie voor dames- en herenteams in de speelsterkte van 6 tot 9. De competitie wordt gespeeld op maandagavonden van half april tot eind november, ook in de zomervakantie. De ene week spelen de dames, de andere week de heren. 

De opzet in het kort:

 • Je speelt om de maandag twee wedstrijden in een mini poule
 • Je speelt 1,5 uur als dame en 2 uur als heer.
 • Je speelt zonder lange pauzes. Je ben als dame uiterlijk 22u30 en als heer uiterlijk 23u klaar.
 • Deelname kost 16 euro per koppel.

De opzet in detail:

Damesladder

Voor de damesladder gelden de volgende nieuwe uitgangspunten.

 1. Er worden poules* geformeerd op basis van speelsterkte. De speelsterkte wordt bepaald op basis van de eindstand van vorig jaar. Teams die eerder niet meespeelden worden op basis van inschatting ingedeeld.
 2. De teams die vorig jaar hebben meegespeeld starten in omgekeerde volgorde: dus het team dat het hoogst is geëindigd start onderin de laagste poule en het team dat het laagst is geëindigd start bovenin de hoogste poule.
 3. De wedstrijden van de dames duren 45 minuten. Hierdoor zal niemand later dan om 22.30 uur klaar zijn.
 4. In de poules wordt een mini-toernooi gespeeld met twee ronden van ieder 45 minuten.
  1. In de eerste wedstrijd spelen de teams op basis van startpositie.
  2. In de tweede wedstrijd spelen de teams op basis van de uitslag van de eerste wedstrijd, waarbij de winnaars een baan op schuiven en de verliezers een baan terugschuiven.
 5. De wedstrijden zijn afgelopen wanneer bij de bel één team minimaal een game voorsprong heeft. Is dat niet het geval dan wordt de game uitgespeeld met beslissend punt systeem op 40-gelijk. Daarbij bepaalt de ontvanger naar welke helft geserveerd wordt.
 6. Per poule promoveren of degraderen er 1 of 2 teams* (afhankelijk van de poule indeling)
 7. Er is plaats voor 24 teams.. Nieuwe teams die vorig jaar niet speelden worden altijd ingedeeld. Bij over-inschrijving wordt er geloot tussen de teams die het langst meespelen.
 8. De inschrijving sluit één week voor de start van de ladder.
 9. Per speelavond dient de teamsamenstelling ongewijzigd te blijven. Indien de tweede wedstrijd in een andere teamsamenstelling gespeeld wordt, hebben de tegenstanders deze wedstrijd met 6 -0 gewonnen.

* het aantal poules is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Bij een oneven aantal inschrijvingen wordt gezocht naar een poule indeling die het meespelen van zoveel mogelijk teams mogelijk maakt, waarbij de promotie/degradatieregels dan mogelijk ook zullen wijzigen. Bij de poule-indeling zal hoe dan ook rekening worden gehouden met de dan geldende RIVM/KNLTB regels.

** tijdens de zomervakantie kan er 3 x worden doorgespeeld voor de teams die dat willen. Inschrijving wordt dan per week geregeld en volgens sterkte van de deelnemers in die week ingedeeld. Hierbij geldt natuurlijk dat er af en toe geïmproviseerd zal moeten worden. Resultaten behaald in deze weken beïnvloeden de stand binnen de rest van de ladder niet. Hierbij geldt vooral: "Meedoen is belangrijker dan winnen

Herenladder

Voor de herenladder gelden de volgende uitgangspunten:

 1. We formeren op basis van speelsterkte maximaal zes poules van vier teams. De speelsterkte bepalen we op basis van de eindstand van vorig jaar.
 2. In poules 1 t/m 4 speel je een mini-toernooi met twee ronden van ieder een uur.
  • In de eerste wedstrijd spelen de vier teams op basis van startpositie in de poule twee wedstrijden.
  • In de tweede wedstrijd spelen de winnaars van de eerste wedstrijd tegen elkaar om de plekken 1 en 2 en de verliezers om de plekken 3 en 4.
 3. De wedstrijden zijn afgelopen wanneer bij de bel één team minimaal een game voorsprong heeft. Is dat niet het geval dan wordt de game uitgespeeld met beslissend punt systeem op 40-gelijk. Daarbij bepaalt de ontvanger naar welke helft geserveerd wordt.
 4. Het team dat op plek één eindigt promoveert en het team op plek vier degradeert.
 5. Poule vijf gebruikt één baan en daardoor wordt in deze poule een andere opzet gehanteerd.
 6. Poules spelen van 19.00–21.00 uur of van 21.00-23.00 uur. 
 7. Op basis van de gemiddelde poule-eindstand wordt de winnaar van de ladder van dit jaar bepaald.
 8. Bij meer dan 24 inschrijvingen loten we.

Hoewel er serieus wordt getennist is het motto vooral "Meedoen is belangrijker dan winnen".

Puntentelling

2 punten voor een gewonnen wedstrijd, 1 punt voor een gelijke stand en het saldo van de gewonnen minus verloren games van de 2 gespeelde wedstrijden op een avond tellen mee voor zowel de poule indeling voor de eerst volgende speelavond en op de eindranglijst.

De kunst is uiteraard om zo lang mogelijk in poule 1 te blijven of daar naar toe te promoveren. Doordat de winnaars in een poule promoveren naar een hogere poule (vandaar de naam “laddercompetitie”) en de verliezers een poule zakken speelt op een gegeven moment ieder team ongeveer tegen teams van gelijke sterkte.

Wanneer

De laddercompetitie wordt gespeeld op maandagavonden van 19.00 uur tot 23.00 uur voor de heren en van 19.00 tot 22.00 uur voor de dames , loopt van begin april tot half oktober en is verdeeld over 12 (+3 extra) speelavonden. In de zomervakantie spelen we ook. De damesladder start op 12 april 2021 en de herenladder start op 19 april 2021.

Ronde Dames Heren
Speeldagen 2021
1 12 april 19 april
2 26 april 3 mei
3 10 mei 17 mei
4 31 mei 7 juni
5 14 juni 21 juni
6 5 juli 12 juli
7 19 juli  26 juli
8 2 augustus 9 augustus
9 16 augustus 23 augustus
10 13 september 20 september
11 27 september 4 oktober
12 11 oktober 18 oktober
13 25 oktober 1 november
14 8 november 15 november
15 22 november 29 november

Kosten

De kosten voor deelname aan de laddercompetitie bedragen €16 per team. Dit bedrag dient te worden overgemaakt op ABNAMRO rekening van ALTV Zoetermeer: NL52 ABNA 0517 7251 93 met de vermelding van jullie namen en eventueel de teamnaam.

Reglement

 • Je moet per team inschrijven voor de laddercompetitie. Een teamnaam is niet noodzakelijk maar wel leuker.
 • Teams die vorig jaar aan de laddercompetitie hebben meegedaan zijn niet automatisch ingeloot, maar moeten zich eveneens opnieuw aanmelden.
 • De laddercompetitie bestaat uit maximaal 24 dames- en 24 herenteams.
 • De teams die mogelijk worden uitgeloot komen op de reserve-/invallijst en worden het volgende jaar ingeloot.
 • Bij voorkeur moeten invallers uit de reserve-/invallijst worden gehaald.

Als je individueel inschrijft word je genoteerd op de reserve-/invallijst. De teams kunnen deze lijst gebruiken als er een invaller gezocht wordt. Er is zowel bij de dames als bij de heren wel grote vraag naar invallers