Lid worden

Personal information

1/2 Algemeen
2/2 Lidmaatschap
>

Kom tennissen of padellen bij ALTV!

Bij alle lidmaatschappen, op donateur na, ben je tevens lid van de KNLTB. Daarmee kun je o.a. deelnemen aan open toernooien van andere verenigingen.

Type lidmaatschap

Zomerlidmaatschap

Deze zomer (1 juni - 4 september) kan je weer op een prettige manier kennismaken met tennis en padel als zomerlid voor een sterk gereduceerde prijs.

Voor de jeugd kost dit 25 euro, voor volwassen is de prijs 55 euro.

Als tennislid kun je spelen op zowel de tennisbanen als de padelbaan en deelnemen aan alle acitiviteiten die daarop plaatsvinden. Bekijk de verschillende tarieven...

Padellid

Als padellid kun je spelen op de padelbaan en deelnemen aan de activiteiten die daarop plaatsvinden. Bekijk de verschillende tarieven...

Winterhallid

Als winterhallid kun je van september t/m maart banen in onze overdekte luchthal huren. Een lidmaatschap kost €25. Dit lidmaatschap wordt eind maart automatisch beëindigd.

Donateur

Als donateur steun je onze vereniging met een bedrag van €40 per jaar.

Het is niet mogelijk meerdere verkorte lidmaatschappen, zoals zomerlid en winterhallid te combineren.

Gezinskorting

Gezinnen (woonachtig op één adres) waarvan ten minste 2 senioren en 2 junioren, of 1 senior en ten minste 3 kinderen lid zijn, komen in aanmerking voor een korting van 10% op de contributie. Deze korting geldt niet als er al een korting is verleend op één van de contributies.

Buddy

Lees meer over het buddysysteem

Facturatie

Wij sturen een factuur. Lees meer over het betalen van de contributie

Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap van tennisleden, padelleden en donateurs van ALTV loopt van 1 januari tot en met 31 december, en geldt voor één jaar. Het lidmaatschap wordt daarna stilzwijgend verlengd, tenzij het lidmaatschap schriftelijk, per e-mail of via het daarvoor bestemde opzegformulier vóór 1 december van het lopende jaar wordt opgezegd. Mondelinge opzegging is niet geldig.

Wordt na deze datum opgezegd, dan is de jaarcontributie voor het komende seizoen verschuldigd.  Mondelinge opzeggingen en opzeggingen gericht aan anderen, zoals trainers of commissieleden, worden niet in behandeling genomen.