Lid worden

Personal information

1/2 Algemeen
2/2 Lidmaatschap

Tennisvereniging ALTV Zoetermeer heeft 10 tennisbanen en één padelbaan. Bij ons hoef je geen bardienst te draaien of andere vrijwilligerstaken uit te voeren (maar mag uiteraard wel). Je kunt middels het formulier op deze pagina inschrijven en lid worden.

Wij sturen een factuur. Lees meer over het betalen van de contributie

Type lidmaatschap

Bij alle lidmaatschappen, op donateur na, ben je tevens lid van de KNLTB. Daarmee kun je o.a. deelnemen aan toernooien van de KNLTB buiten onze vereniging.

Tennislid

Als tennislid kun je spelen op zowel de tennisbanen als de padelbaan en deelnemen aan alle acitiviteiten die daarop plaatsvinden. Bekijk de verschillende tarieven...

Padellid

Als padellid kun je spelen op de padelbaan en deelnemen aan de activiteiten die daarop plaatsvinden. Bekijk de verschillende tarieven...

Winterhallid

Als winterhallid kun je van september t/m maart banen in onze overdekte luchthal huren. Een lidmaatschap kost €20. Dit lidmaatschap wordt eind maart automatisch beëindigd.

Zomerlid

Als zomerlid kun je tegen aantrekkelijk tarief van juni t/m 6 september tennissen en padellen op onze banen. Les is ook mogelijk. Dit lidmaatschap wordt automatisch beëindigd. Meer informatie

Donateur

Als donateur steun je onze vereniging met een bedrag van €40 per jaar.

Het is niet mogelijk meerdere verkorte lidmaatschappen, zoals zomerlid en winterhallid te combineren.

Gezinskorting

Gezinnen (woonachtig op één adres) waarvan ten minste 2 senioren en 2 junioren, of 1 senior en ten minste 3 kinderen lid zijn, komen in aanmerking voor een korting van 10% op de contributie. Deze korting geldt niet als er al een korting is verleend op één van de contributies.

Buddy

Lees meer over het buddysysteem

Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap van tennisleden, padelleden en donateurs van ALTV loopt van 1 januari tot en met 31 december, en geldt voor één jaar. Het lidmaatschap wordt daarna stilzwijgend verlengd, tenzij het lidmaatschap schriftelijk, per e-mail of via het daarvoor bestemde opzegformulier vóór 1 december van het lopende jaar wordt opgezegd. Mondelinge opzegging is niet geldig.

Wordt na deze datum opgezegd, dan is de jaarcontributie voor het komende seizoen verschuldigd.  Mondelinge opzeggingen en opzeggingen gericht aan anderen, zoals trainers of commissieleden, worden niet in behandeling genomen.