Bestuursbericht: update over de luchthal van ALTV

03 september 2020


De artikel wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar komt. Laatste update: 4 september 2020.

De laatste berichtgeving vanuit het bestuur over de luchthal is al even geleden. Ondertussen zijn er veel nieuwe ontwikkelingen geweest en bovendien heeft het bestuur een hoop vragen van bezorgde leden ontvangen. Deze vragen hebben wij gebundeld en de antwoorden daarop vinden jullie hieronder.

Wij kunnen uiteraard niet iedere vraag via dit bericht beantwoorden, dus neem als je nog andere vragen hebt of verduidelijking zoekt contact op met Reinout van Rijkom (secretaris) via [email protected] of 06-83340954.

1. Is het veilig om in de luchthal te tennissen?
We denken dat het veilig is om in de hal te tennissen, maar kunnen dat uiteraard niet met 100% zekerheid zeggen. Inmiddels is wel duidelijk dat de ventilatie van de luchthal op zijn best is als de verwarming uit staat, dus de verwarming gaat dit jaar in ieder geval niet aan. Er zijn momenteel diverse onderzoeken gaande met betrekking tot ventilatie en binnensporten - onder andere door onze leverancier Poly-Ned - en deze ontwikkelingen houden we nauwlettend in de gaten. De veiligheid van onze leden staat uiteraard voorop. Als mocht blijken dat tennissen in de luchthal niet veilig is of als wij niet van die veiligheid zijn overtuigd, zal de luchthal dit jaar alsnog niet worden opgezet.

2. Zijn er richtlijnen vanuit het RIVM en/of NOC-NSF en/of de KNLTB met betrekking tot het gebruik van een luchthal?
Het RIVM heeft op 27 juli 2020 vragen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met betrekking tot ventilatie beantwoord (https://www.rivm.nl/documenten/beantwoording-vragen-met-betrekking-tot-ventilatie-op-verzoek-van-ministerie-van-vws, in het bijzonder pagina 8 met betrekking tot binnensportlocaties). Dit document is ruim een maand geleden opgesteld, maar het RIVM houdt alle ontwikkelingen uiteraard in de gaten en zal het huidige beleid aanpassen als dat nodig is (zie ook https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19). Op grond van de informatie van het RIVM lijkt de conclusie te kunnen worden getrokken dat er veilig in onze luchthal kan worden getennist, aangezien onze luchthal aan het Bouwbesluit voldoet.

De KNLTB heeft op 1 september 2020 richtlijnen met betrekking tot het tennissen in een luchthal gepubliceerd (https://leraren.centrecourt.nl/nieuws/2020/09/tennis-en-padel-in-de-hal/). Daarnaast heeft de KNLTB onder het kopie “Veelgestelde vragen - Bestuur & Accommodatie” antwoord gegeven op de vraag wat de ventilatie-eisen voor indoorhallen/blaashallen zijn (https://corona.knltb.nl/knltb-corona-toolbox/verenigingen/veelgestelde-vragen/).

3. Wat doet het bestuur om aan deze KNLTB eisen te voldoen?
Wij hebben Poly-Ned gevraagd om te bevestigen dat onze hal aan de ventilatienormen van de KNLTB voldoet. Dit is misschien wel dubbelop, omdat Poly-Ned in een eerder stadium al heeft aangegeven dat onze hal aan het Bouwbesluit voldoet. Aangezien de KNLTB heeft geadviseerd om de CO2-concentratie in de luchthal te meten, is het bestuur bovendien van plan om CO2-meters aan te schaffen als de luchthal daadwerkelijk veilig kan worden opgezet. Op die manier proberen wij zo veel mogelijk veiligheidsmaatregelen te treffen.

4. Waarom wordt de luchthal dit seizoen later opgezet?
Wij hebben hiervoor de volgende redenen:
- wij creëren op deze manier wat extra tijd om de ontwikkelingen en onderzoeken met betrekking tot het coronavirus te volgen;
- de KNLTB-competitie kan in zijn geheel op alle buitenbanen worden gespeeld;
- wij bieden onze leden langer de gelegenheid om op alle banen buiten te kunnen tennissen.

5. Waarom wordt er vooralsnog niet voor gekozen om het gehele winterseizoen buiten zonder luchthal te spelen? De verwarming gaat toch niet aan.
De luchthal maakt het mogelijk om - naast de halhuurcontracten en losse verhuur van banen - (interne) competities en toernooien te organiseren, omdat het in de luchthal zonder verwarming nog steeds droog en windstil is. Ook de tennisschool geeft les in de luchthal. Dit zou allemaal niet zonder meer mogelijk zijn zonder de luchthal. Wij hopen dan ook dat de luchthal dit seizoen kan worden opgezet, maar dit is uiteraard afhankelijk van de veiligheid van de luchthal. Als de luchthal niet veilig is, wordt de luchthal niet opgezet.

6. Bestaat er een (financieel) risico voor ALTV als er een nieuwe lockdown komt en er daardoor niet meer in de luchthal mag worden gespeeld?
Het opzetten en afbreken van de luchthal doen we voornamelijk met vrijwilligers, dus daar gaan voor ALTV weinig kosten in zitten. De overige risico’s zijn - in het geval van een nieuwe lockdown - niet noemenswaardig anders als er wel een luchthal staat ten opzichte van als er geen luchthal staat.

7. Wie draagt het financiële risico op het moment dat leden een halhuurcontract hebben afgesloten of tennislessen volgen en er onverhoopt niet meer in de luchthal mag worden gespeeld?
Contractanten worden schadeloosgesteld op het moment dat er niet meer in de luchthal mag worden gespeeld. Contractanten kunnen er ook voor kiezen om hun contractgeld niet of slechts gedeeltelijk terug te krijgen en daarmee ALTV te steunen.

Namens Tennisschool Together kunnen wij melden, dat Tennisschool Together de lessende leden twee keuzes biedt als ALTV helemaal wordt gesloten:
- volledige terugbetaling van het lesgeld en de halhuur van de tennislessen die niet zijn gegeven;
- geen terugbetaling van het lesgeld en de halhuur, waarmee zowel Tennisschool Together als ALTV worden gesteund.
Als alleen de luchthal wordt gesloten, zullen de resterende tennislessen buiten worden gegeven en zal Tennisschool Together de betaalde halhuur voor de resterende tennislessen terugbetalen.

8. Waarom wordt er niet, door middel van een ALV, aan alle leden gevraagd of de luchthal dit jaar moet worden opgetuigd?
Het organiseren van een ALV is, zeker onder de huidige omstandigheden, geen gemakkelijke opgave en bovendien niet haalbaar voor slechts één agendapunt.

9. Moet ALTV überhaupt niet van de luchthal af?
Op 12 mei 2016 is tijdens de ALV een voorstel besproken om voor € 60.000,00 te investeren in de luchthal. De renovatie bestond toen uit de vervanging van de kabels door RVS-kabels, het aanbrengen van een nieuwe isolatielaag en het aanbrengen van een toerentalregelaar op de blazer in het motorhuis. Er is toen met een ruime meerderheid (26 stemmen vóór ten opzichte van 14 stemmen tegen) voor deze optie gekozen. Daarmee is ook voor langere termijn voor de exploitatie van de luchthal gekozen. Daarnaast vormt de luchthal een belangrijke inkomstenbron van de vereniging.

Nieuwscategorieën